Maatschappelijk

De Kruisberg

Klootsemastraat 1, Doetinchem

Stand van zaken

De voormalige gevangenis De Kruisberg is na het gebruik als gevangenis een aantal jaren gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Het COA levert het gebouw in de zomer van 2017 weer op.
De kern van de bebouwing op het voormalige landgoed De Kruisberg wordt gevormd door een rond 1770 gebouwd landhuis. In 1863 wordt dit complex aan de rand van Doetinchem aangekocht door het Rijk en volgens plannen van Allard Pierson verbouwd en uitgebreid tot rijksopvoedingsgesticht voor jongens. Achtereenvolgens voegen Johan Metzelaar, Willem Metzelaar en Johan Robbers gebouwen aan het complex toe. Tot het monument behoren, behalve het door Pierson, de Metzelaars en Robbers gebouwde complex, ook het voorterrein met park en de parkgedeelten.
Na 1950 voegt de Rijksgebouwendienst regelmatig gebouwen toe aan complex De Kruisberg, behorend bij PI – Achterhoek. Zo verrijst er in 1962 een serie werkplaatsen in rode baksteen met op twee plaatsen een zadeldak met witte houten beplating aan de gevels. Verder komen er in 1960 een ketelhuis, een portiersloge en een klein witgepleisterd kerkje bij. Later komen daar nog een kleedruimte, een sportzaal, een boerderij met bijgebouwen en een werkloods bij.
Meest recent is de uitbreiding uit 1995, een zelfstandig en ommuurd, H-vormig, huis van bewaring met 96 cellen, waardoor het karakter van halfopen inrichting voor de rest van het complex gehandhaafd kan blijven. Het cellencomplex bestaat uit twee langgerekte vleugels met een halfrond dak die via een corridor van aluminium golfplaat met elkaar in verbinding staan.

Strategie

Als eerste moeten er, in samenwerking met de gemeente, buurt en mogelijk geïnteresseerden passende bestemmingen gevonden worden voor de diverse delen van het complex. Dit zal verwoord worden in een nota van uitgangspunten. Het kan zijn dat delen van het complex, waarvoor geen nieuwe functie wordt gevonden, gesloopt worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het object verkocht wordt.

Details

BVO 18.375 m2
Kaveloppervlakte 185.367 m2
Monumentstatus Deels gemeentelijk monument
Functie/typologie Maatschappelijk/penitentiaire inrichting
Gebruiksstatus Leeg
Eigendom Rijksoverheid

Potentieel gebruik

Gebouw/Transformatie

Financieel

Foto's