School

Huishoudschool

Dierenriem 40, Ulft

Stand van zaken

Het voormalige schoolgebouw uit 1954 ligt gelegen aan de rand van Ulft, dat welbekend is vanwege het cultuurcluster DRU. De inpandige (bedrijfs)woning wordt door de huidige eigenaar bewoond, die het pand ooit gekocht heeft om er tevens zijn bedrijf (drukkerij) te vestigen. Deze activiteiten zijn enige jaren geleden echter beëindigd, waardoor het pand – op de woning na – sinds 2013 leeg staat.
Vanaf die tijd wordt voor het pand naar een vervangende functie gezocht. Vanwege het bijzondere karakter van het gebouw zijn deze echter moeilijk te vinden. De eigenaar heeft met instemming van de gemeente het plan opgepakt om het gebouw in gebruik te geven als logiesgebouw. Het bieden van tijdelijk onderdak is daarbij beperkt tot maximaal drie maanden.

Strategie

De verkoopbaarheid van het pand is een probleem. Omdat het pand geen eigendom is van de gemeente, is dat vooral een probleem, dat bij de eigenaar zelf ligt. De maatschappelijke waarde, die aan het pand kan worden toegekend, rechtvaardigt plaatsing in de etalage. Door de oorspronkelijke bouwkundige indeling van het gebouw (vml. klaslokalen) wordt een woonfunctie als meest kansrijk gezien. Vanwege het vraagstuk m.b.t. de woningbouwcontingentering is dit echter geen optie. De ligging van het pand in de directe nabijheid van natuur- en recreatiegebied Engbergen biedt wel kansen om het pand als logiesgebouw in gebruik te nemen.

Blijkt voor een logiesfunctie eveneens geen belangstelling te bestaan, is wellicht een woonfunctie toch nog een optie indien een individu gevonden kan worden, die groot wil wonen in een karakteristiek pand, gecombineerd met een solitaire, andere functie aan huis (bv werken).
Door het pand in de etalage te zetten, komt het pand in beeld bij een grotere groep potentiële kopers.

Details

BVO 445 m2
Kaveloppervlakte 2114 m2
Monumentstatus Genomineerd
Functie/typologie School
Gebruiksstatus Gedeeltelijk (woondeel bewoond)
Eigendom Lokaal eigendom, privaat

Potentieel gebruik

Gebouw/Transformatie

Financieel

Foto's