Maatschappelijk

Raadhuis

Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, Winterswijk

Stand van zaken

Het pand is in goede staat en wordt momenteel gebruikt door de VVV. Ook vinden er nog zo nu en dan raadsvergaderingen plaats en kan er nog getrouwd worden. Voor de rest staat het gebouw leeg (inschatting circa 60% leeg).

Het raadhuis is in goede staat en staat op een goede locatie. Er is dan ook interesse om er een hotel in te huisvesten maar dat lijkt niet doorgezet te worden. Het probleem bij het oude Raadhuis van Winterswijk zit voornamelijk in een aantal lastige ruimtes in het gebouw zoals de raadzaal en de trouwzaal.

Het raadhuis is niet voor niets een monument. Het is een gebouw dat belangrijk is voor de uitstraling van Winterswijk. Het gebouw staat in een groen gebied met meerdere beeldbepalende gebouwen in de luwte van de hoofdwinkelstraten en de markt. In potentie een prachtig gebied, echter de bijzondere gebouwen staan ieder op een eigen ‘postzegeltje’ waardoor samenhang en uitstraling in het gebied ontbreekt. In het kader van het project ‘stedelijke herverkaveling’ is het gebied aangewezen als focusgebied. Zie verder onder ‘strategie’

Strategie

De gemeente is bezig met een plan om te investeren in de openbare ruimte om zo de potentie van het gebied ten volle te benutten. Hierdoor stijgen ook de kansen van het gebouw. In onze optiek een no-regret maatregel. Mocht het raadhuis toch leeg blijven, dan is de investering niet voor niets geweest. De uitstraling van het hele gebied is verbeterd waar zowel de andere bijzondere panden als de hele gemeente van profiteren.

Het gebouw zelf geeft moeilijkheid voor bepaalde functies vanwege de indeling van inefficiënte lastige ruimtes. De trouwzaal kan nog wel een verrijking zijn van het hotel, maar voor een zorgpartij is deze al lastiger. Een combinatie van functies kan hier uitkomst bieden. Visueel laten zien wat mogelijk is aan potentiële investeerders kan hierbij helpen.

Daarnaast is het goed om het gebouw landelijk of zelfs internationaal in de etalage te zetten. Vanwege de bijzondere locatie en het vrij hoge aantal bezoekers van Winterswijk zouden ook partijen die een diverse investeringsportfolio willen opbouwen interesse kunnen hebben. Hierbij is meer duidelijkheid en inzicht over subsidiemogelijkheden gewenst.

Details

BVO 1446 m2
Kaveloppervlakte 4993 m2
Monumentstatus Gemeentelijk monument
Functie/typologie Maatschappelijk
Gebruiksstatus Gedeeltelijk
Eigendom Gemeente (overheid)

Potentieel gebruik

Gebouw/Transformatie

Financieel

Foto's