Station

Stationsgebouw Vorden

Stationsweg 31-33, Vorden

Stand van zaken

Het stationnetje is enige tijd geleden aangekocht door een ontwikkelaar om het door te verkopen.
Met een kandidaat-gegadigde zijn plannen ontwikkeld voor een combinatie van functies in vooral de recreatieve sfeer. De aan- en verkoop van het pand is evenwel niet doorgegaan.

Strategie

Hoge renovatiekosten zijn er mede oorzaak van dat het pand nog niet verkocht is.Pand is de toegangspoort naar Bronckhorst per openbaar vervoer. Wegens het Pieterpad dat hier eindigt (of start),
is dit in de zomer een druk recreatieknooppunt. Vorden heeft een bruisend centrum. Als aanvulling op- en toegang naar dit centrum wil Bronckhorst ook een levendig stationsgebied.
Het naastgelegen ,voormalige bedrijventerrein is getransformeerd naar woongebied. Dit bevordert de kansen voor herinvulling van het stationsgebouw. Een invulling gericht op de recreatieve sector, met b.v.een B&B of kantoortje op de bovengelegen verdieping. Kleine horeca ( vooral voor de wachtende trein- en /of buspassasgiers). een fietsverhuur- en reparatiepunt
De transformatie van de begane grond is geen probleem, maar om ook een functie op de verdieping in het pand te krijgen zal lastig zijn. De gemeente zou nog kunnen investeren in de openbare ruimte rond het station. De provincie zal het project ook graag willen steunen, wanneer er toiletten op de begane grond komen. De gemeente kan tevens bemiddelen tussen de eigenaar en de initiatiefnemer.

Details

BVO 334 m2
Kaveloppervlakte 355 m2
Monumentstatus Gemeentelijk monument
Functie/typologie Stationsgebouw
Gebruiksstatus Leegstaand
Eigendom Beheer/vastgoed

Potentieel gebruik

Gebouw/Transformatie

Financieel

Foto's